въздушна пушка „Файнеркбау“ кал.4.5мм

Спортна  въздушна пушка  кал.4,5мм