гладкоцевна пушка „помпа“-Maverick“12cal. цев 71см.

лв.600.00